Cizinci v České republice

Vyhledávání

MPSV, odbor realizace programů ESF, vyhlašuje 2. kolo výzvy č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování“

Termín zahájení příjmu žádostí: 26.října 2016 v 6:00 hod.
Termín ukončení příjmu žádostí: 4. ledna 2017 do 12:00 hod.

Specifickým cílem výzvy č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

K výzvě jsou pořádány semináře pro žadatele.
Více informací zde.