Cizinci v České republice

Vyhledávání

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Termín podání žádosti prostřednictvím krajů: do 18. listopadu 2016/ přímo ministerstvu: do 2. prosince 2016 do 15 hod.

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách v sobě zahrnuje 3 moduly dříve samostatně vyhlašovaných rozvojových programů:

  • Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí
  • Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců
  • Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Více informací zde.