Cizinci v České republice

Vyhledávání

New Skills Agenda for Europe

Evropská Komise přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu.

Jejím cílem je zajistit lidem možnost rozvíjet již od mládí širokou škálu dovedností a využít lidského kapitálu Evropy, což v důsledku povede ke zvýšení zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě.

Navržená opatření se zaměřují i na efektivní využití dovedností cizinců ze třetích zemí, např. vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, jazykové kurzy online nebo přezkum Evropského rámce kvalifikací.

Více informací na portálu European Website on Integration nebo v češtině na webových stránkách NÚV.