Cizinci v České republice

Vyhledávání

Komise představila akční plán pro integraci

Evropská komise v červnu představila akční plán, jímž chce členské státy podpořit při integraci příslušníků třetích zemí, a zvýšit tak hospodářský a sociální přínos těchto osob pro EU.

Akční plán stanovuje společný rámec politiky a podpůrná opatření, která by členským státům měla pomoci při dalším rozvíjení a posilování jejich vnitrostátních integračních politik pro státní příslušníky třetích zemí.

Vlastní dokument spolu s tiskovou zprávou a informačním přehledem naleznete v Knihovně.