Cizinci v České republice

Vyhledávání

Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců

Usnesením vlády č. 26 ze dne 18. ledna 2016 byla schválena Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016.

Materiál zpracovalo ministerstvo vnitra, které je z rozhodnutí vlády koordinátorem politiky integrace cizinců v České republice.

Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu definuje politiku České republiky v oblasti integrace cizinců žijících na území České republiky. Cílem integračních aktivit je podpořit nekonfliktní soužití s cizinci, zabránit vzniku negativních sociálních jevů a zajistit bezpečnost všech obyvatel České republiky.

Druhá část projednaného materiálu – Postup při realizaci Koncepce - navrhuje konkrétní opatření a postupy integrace. Postup byl zpracován na základě podkladů jednotlivých resortů.

Kompletní materiál naleznete v Knihovně.