Cizinci v České republice

Vyhledávání

Nová publikace VÚPSV

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., organizace zřízená MPSV, vydal výzkumnou sondu Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí?