Cizinci v České republice

Vyhledávání

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace 2014 byla zveřejněna

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky je pravidelně předkládána ministrem vnitra vládě České republiky a následně Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky a Bezpečnostní radě státu.

Cílem této je zprávy podat objektivní informace o stavu legální a nelegální migrace, mezinárodní ochrany, integrace cizinců, vízové a readmisní politiky a schengenské spolupráce, informovat o případných změnách v příslušné národní i evropské legislativě, jednáních ve strukturách Evropské unie v oblasti azylu a migrace, mezinárodní spolupráci v této oblasti, humanitárních projektech, projektech zahraniční rozvojové pomoci a migračních projektech, projektech zaměřených na specifické kategorie cizinců realizovaných Ministerstvem vnitra a dalších souvisejících tématech, vždy za uplynulý rok.

Plný text Zprávy naleznete zde.