Cizinci v České republice

Vyhledávání

2010: Vývoj pracovních migrací v ČR v době hospodářské recese (VÚPSV)

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Monografie pojednává o vývoji pracovních migrací v době hospodářské recese. Změny v zaměstnanosti cizinců jsou sledovány v kontextu vývoje trhu práce a porovnávány se situací od roku 1995.

Typ publikace:
Řešitel: Milada Horáková – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR / Akademie věd České republiky
Vydáno: 2010