Cizinci v České republice

Vyhledávání

2000: Srovnávací analýza migračních politik (VÚPSV)

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Vstupní analýza je kompilačním materiálem založeným na zahraniční literatuře. Vznikla na žádost MPSV. Obsahuje základní informace o migračních politikách vyspělých států. Zájem je soustředěn na země OECD a země EU.

Typ publikace: analýza
Řešitel: Milada Horáková
Zadavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Vydáno: 2000