Cizinci v České republice

Vyhledávání

Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Mezi hlavní badatelská témata na pracovišti, která se intenzivně promítají také do výuky, patří především utváření sociálně kulturních identit, etnicita, etnické vztahy v kontextu studií globalizace či urbánních změn, studium mezinárodní migrace, či téma občanské integrace migrantů a transnacionalismus.

Adresa: Joštova 10, Brno, 602 00
Tel.: +420 549 493 750
Fax.: +420 549 491 920
E-mail: enenkelo@fss.muni.cz
web: http://soc.fss.muni.cz