Cizinci v České republice

Vyhledávání

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. V komunitním centru v Praze poskytujeme poradenské služby (právní, sociální, pracovní, psychoterapeutické) a komunitní aktivity zahrnující práci s druhou generací migrantů, práci s rodinami, multikulturní skupiny a osvětovou činnost. V jihočeském kraji organizujeme komunitní aktivity v multikulturním prostoru na Rakovickém hospodářském dvoře. Organizujeme multikulturní festival Refufest v Praze a Rakovicích a naše služby je možné také využít v rámci sociálního podniku Ethnocatering. Na oddělení OAMP MV ČR působí naši interkulturní pracovníci, kteří zde pomáhají cizincům při vyřizování povolení k pobytu.

Adresa: Legerova 50, 120 00 Praha 2
Tel./ fax: (+420) 224 941 415, mobil: (+420) 739 578 343
E-mail: info@inbaze.cz, dohnalova@inbaze.cz
WWW: www.inbaze.cz