Cizinci v České republice

Vyhledávání

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Diecézní charita odd. migrace poskytuje komplex služeb pro cizince žijící na území ČR. Nabízené služby mají přispět k integraci cizinců do české společnosti, k zajištění ochrany a přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám, včetně práv politických, hospodářských, sociálních a kulturních.
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, P.O. Box 635, 602 01 Brno
Tel.: +420 545 426 610
E-mail: dchb@charita.cz

Poradna pro cizince
Tel.: +420 736 779 441
E-mail: migrace.dchbrno@caritas.cz, veronika.kollarova@caritas.cz

Multikulturní aktivity
Tel.: +420 538 700 955
E-mail: klara.dobiasova@caritas.cz
WWW: www.dchbrno.caritas.cz