Cizinci v České republice

Vyhledávání

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Diecézní charita CELSUZ poradna pro cizince poskytuje komplex služeb pro cizince žijící na území ČR. Nabízené služby mají přispět k integraci cizinců do české společnosti, k zajištění ochrany a přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám, včetně práv politických, hospodářských, sociálních a kulturních.
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 01 Brno
Tel.: +420 538 700 950

Poradna pro cizince
Tel.: +420 538 700 943
E-mail: celsuz@brno.charita.cz
WWW: www.dchbrno.caritas.cz