Cizinci v České republice

Vyhledávání

14.12.2015 12.00 - 16.30

Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol

Místo konání: Sídlo Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň - Sál zastupitelstva

Pořádá: NIDV

Typ události: Událost v regionech

Program je určen pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol.

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svojí tématikou odpovídá realitě související s navyšováním žáků-cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků-cizinci a přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci se žáky-cizinci využívat.

Více informací naleznete zde.