Cizinci v České republice

Vyhledávání

Adresář organizací a institucí

Adresář organizací a institucí v ČR pracujících s cizinci řazený podle abecedy.

Obsahuje základní informace, adresy, telefonní a emailové kontakty a odkazy na webové stránky.
Pokud údaje nejsou aktuální či vaše instituce v seznamu chybí, kontaktuje správce webu.

Obsah:

 • Státní správa
  Orgány, které se zabývají oblastí integrace cizinců na úrovni státní správy.
 • Integrační centra
  Centra na podporu integrace cizinců (Integrační centra) - střediska integračních aktivit v regionu zajišťující poskytování podpory jak cizincům, tak majoritě, včetně orgánů veřejné správy.
 • Samospráva

  Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

 • Mezinárodní organizace

  Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

 • Nestátní neziskové organizace (NNO)
  Následující nestátní neziskové organizace působní v oblasti migrace a integrace cizinců.
 • Vědecká a výzkumná pracoviště
  Pracoviště zaměřená na výzkum migrace a integrace cizinců na půdě univerzit, Akademie věd ČR a dalších vědeckých institucí.
 • Veřejný ochránce práv
 • Zájmová sdružení
  Organizace podporující vzájemné soužití a život cizinců a menšin v ČR.
 • Důležité odkazy
  Odkazy na důležité webové stránky, které nejsou uvedeny jinde v adresáři.
Also avaiable in following languages: