Cizinci v České republice

Vyhledávání

Vítejte!

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti či cizincům samotným přístup k potřebným dokumentům, informacím a kontaktům.

Tyto stránky spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR - koordinátorem integrace cizinců v ČR.

Nejbližší akce

dvoudenní seminář Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (2/2)

26.9.2017

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Riegrova 17, 306 14 Plzeň

více informací o této události

Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (1/2)

26.9.2017 13:00 - 18:00

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město

více informací o této události

Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (2/2)

10.10.2017 13:00 - 18:00

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město

více informací o této události