Cizinci v České republice

Vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách státní správy o integraci cizinců v ČR.

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech.

Stránky jsou určeny především odborníkům (pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací a osobám pracujícím s cizinci) a také veřejnosti.

Přínosné mohou tyto stránky být i pro samotné cizince, nicméně pro informovanost cizinců jsou primárně určeny relevantní příručky a brožury.

Na těchto stránkách najdete základní informace a novinky o integrační politice, statistikách s tematikou cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti integrace, financování a podpoře integrace, základní praktické informace, ale také knihovnu relevantních dokumentů a brožur pro cizince i odborníky, adresář organizací a institucí zapojených do integrace cizinců a kalendář tematických akcí.

Pokud máte zájem informovat ostatní odborníky anebo veřejnost o své činnosti na poli integrace cizinců či máte námět na zlepšení (a věřte, že tuto Vaši iniciativu oceňujeme), obraťte se na prosím na správce stránek nebo vyplňte Formulář projektu/aktivity NNO a zašlete jej správcům stránek.

Nejbližší akce

Kurz lektorských dovedností

20.10.2018 9:00 - 18:00

Nová půda - vzdělávací centrum CIC, Karlínské nám. 7, Praha 8

více informací o této události

Kulatý stůl pro odborníky na téma „Práce jako finanční riziko“

31.10.2018 10:00 - 12:00

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

více informací o této události

Konec lhůty pro podání žádostí grantového řízení „Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019“

12.11.2018

více informací o této události