Cizinci v České republice

Vyhledávání

Vítejte!

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti či cizincům samotným přístup k potřebným dokumentům, informacím a kontaktům.

Tyto stránky spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR - koordinátorem integrace cizinců v ČR.

Nejbližší akce

seminář Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.

3.10.2016 9:30 - 16:00

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

více informací o této události

seminář Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na ZŠ

4.10.2016 9:00 - 16:00

NIDV, krajské pracoviště Liberec

více informací o této události

seminář Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na ZŠ a SŠ

4.10.2016 8:30 - 15:00

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

více informací o této události