Cizinci v České republice

Vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách státní správy o integraci cizinců v ČR.

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech.

Stránky jsou určeny především odborníkům (pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací a osobám pracujícím s cizinci) a také veřejnosti.

Přínosné mohou tyto stránky být i pro samotné cizince, nicméně pro informovanost cizinců jsou primárně určeny relevantní příručky a brožury.

Na těchto stránkách najdete základní informace a novinky o integrační politice, statistikách s tematikou cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti integrace, financování a podpoře integrace, základní praktické informace, ale také knihovnu relevantních dokumentů a brožur pro cizince i odborníky, adresář organizací a institucí zapojených do integrace cizinců a kalendář tematických akcí.

Pokud máte zájem informovat ostatní odborníky anebo veřejnost o své činnosti na poli integrace cizinců či máte námět na zlepšení (a věřte, že tuto Vaši iniciativu oceňujeme), obraťte se na prosím na správce stránek nebo vyplňte Formulář projektu/aktivity NNO a zašlete jej správcům stránek.

Nejbližší akce

Kurz lektorských dovedností

22.9.2018 9:00 - 18:00

Nová půda - vzdělávací centrum CIC, Karlínské nám. 7, Praha 8

více informací o této události

komentovaná procházka Po stopách ukrajinské migrace

23.9.2018 13:00

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98

více informací o této události

vzdělávací program Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na ZŠ

25.9.2018 8:30 - 14:30

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

více informací o této události