Cizinci v České republice

Vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách státní správy o integraci cizinců v ČR.

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech.

Stránky jsou určeny především odborníkům (pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací a osobám pracujícím s cizinci) a také veřejnosti.

Přínosné mohou tyto stránky být i pro samotné cizince, nicméně pro informovanost cizinců jsou primárně určeny relevantní příručky a brožury.

Na těchto stránkách najdete základní informace a novinky o integrační politice, statistikách s tematikou cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti integrace, financování a podpoře integrace, základní praktické informace, ale také knihovnu relevantních dokumentů a brožur pro cizince i odborníky, adresář organizací a institucí zapojených do integrace cizinců a kalendář tematických akcí.

Pokud máte zájem informovat ostatní odborníky anebo veřejnost o své činnosti na poli integrace cizinců či máte námět na zlepšení (a věřte, že tuto Vaši iniciativu oceňujeme), obraťte se na prosím na správce stránek nebo vyplňte Formulář projektu/aktivity NNO a zašlete jej správcům stránek.

Nejbližší akce

informační schůzka

17.12.2018 12:30

budova Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7

více informací o této události

ukončení příjmu žádostí k výzvě č. 088 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

8.1.2019 12:00

více informací o této události

Konec lhůty pro podání Žádosti o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019

10.2.2019

více informací o této události